joi, 18 februarie 2010

Stilul arhitectonic

În centrul satului Ribiţa, pe o mică colină, îşi înalţă turla spre cer Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae” declarată monument istoric datorită vechimii şi deosebitei picturi ce se păstrează şi care aruncă o lumină neaşteptată şi preţioasă asupra istoriei, spiritualităţii şi culturii româneşti din Ardeal.
Biserica a fost construită la sfârşitul sec. XIV şi începutul sec. XV, din blocuri de piatră făţuite la muchii, în stil navă, asemănător cu cel de la Crişcior, Hălmagiu, Leşnic. Deşi stilul arhitectural este bizantin, totuşi se pot observa elemente de stil gotic (cum ar fi la intrarea în biserică sau fereastra de pe peretele sudic) sau ale stilului romanic (fereastra altarului). Grosimea pereţilor esta de 0,90 m, iar pentru turn variază între 1-1,10 m. Descifrarea pisaniei de pe peretele sudic, scrisă în limba medio-bulgară, a dus la stabilirea datei de 15 iulie 1414 (după unii 1417), ca dată a sfinţirii bisericii.

Niciun comentariu: