joi, 18 februarie 2010

Importanţa Bisericii

Ansamblul pictural de la Ribiţa este valoros nu numai din punct de vedere teologic dar şi artistic, prin originalitatea stilistică a pictorului anonim de la Ribiţa, şi istoric, prin informaţiile cuprinse în inscripţiile din Biserică. Păstrarea integrală a decorului pictat al altarului şi al peretelui de est al naosului acoperă o lacună importantă a iconografiei ortodoxe din Transilvania.
Biserica din Ribiţa este un „martor” al frământărilor istorice prin care au trecut românii din aceste locuri, evidenţiind totodată statornicia în credinţă a celor care s-au închinat în această Biserică.
Datorită valorii sale incontestabile, Biserica Sfântul Nicolae din Ribiţa a fost încadrată în Patrimoniul Mondial UNESCO

Niciun comentariu: